PODCIŚNIENIE SR0DCZASZKOWE

Zdrowie i choroby » PODCIŚNIENIE SR0DCZASZKOWE

Nierzadko następstwem urazu czaszkowo-mózgowego może być zespół określany jako podciśnienie śródczaszkowe. Ciśnienie płynu mózgowo- -rdzeniowego jest wówczas bardzo niskie, czasem niemożliwe do zmierzenia manometrem. Zespół ten jest następstwem zaburzenia w wytwarzaniu płynu wskutek odruchowego skurczu tętnic splotów naczyniastych lub niedokrwienia podwzgórza, gdzie znajdują się ośrodki zawiadujące gospodarką wodną ustroju.

Silne bóle głowy, nudności i wymioty, wysoka gorączka oraz zaburzenia przytomności są stałymi objawami zespołu podciśnienia śródczaszkowego. Rozpoznanie jest możliwe jedynie na podstawie nakłucia lędźwiowego i pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego.

Czasem w wyniku pourazowego złamania kości czaszki w okolicy zatoki czołowej lub wyrostka sutkowego kości skalistej oraz przerwania opony twardej i pajęczej powietrze atmosferyczne przedostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowych, a nawet do komór mózgowych, powodując powstanie samoistnej pourazowej odmy mózgowej (pneumocranium).