Przewlekłe zapalenie ślinianki przyusznej lub podżuchwowej

Zdrowie i choroby » Przewlekłe zapalenie ślinianki przyusznej lub podżuchwowej

Najczęstszą przyczyną powstawania przewlekłych zapaleń ślinianki podżuchwowej jest kamica. W śliniance przyusznej powstają przewlekłe zapalenia na tle gruźliczym, promieniczym lub kiłowym. Rozpoznanie ustala się wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego materiału pobranego drogą oligobiopsji (punkcji aspiracyjnej) lub biopsji.

Leczenie jest specyficzne i zależy od rozpoznania. Zejściem ostrych lub przewlekłych zapaleń mogą być rozstrzenie przewodów ślinowych (sialectases) lub zwężenia przewodów ślinianki przyusznej i podżuchwowej. Rozpoznanie ustala się za pomocą sialografii.